براساس رتبه بندی جهانی ؛

فراز و فرود سرعت اینترنت ایران در سالی که گذشت

فراز و فرود سرعت اینترنت ایران در سالی که گذشت

به گزارش بی بی سرور، در سالی که گذشت مرجع رتبه بندی اسپیدتست گزارشی مبسوط از فراز و نشیب های سرعت اینترنت ثابت و موبایل ثبت و جایگاه کشورها را از این منظر اعلام نمود.


به گزارش بی بی سرور به نقل از مهر، وبسایت اسپید تست هر ماه گزارشی از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل کشورهای مختلف جهان فراهم می آورد که نشان دهنده میانگین و میانه سرعت دانلود داده در یک کشور به صورت کلی است. علاوه بر آن این وبسایت اطلاعاتی در رابطه با میانه و میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان هم فراهم می آورد. در سالی که گذشت متوسط اینترنت ثابت جهان از ۶۲ تا ۷۶ و متوسط اینترنت موبایل جهان بین ۲۹ تا ۳۷ مگابیت برثانیه متغیر بود. البته این وبسایت میانگین و میانه سرعت ماهانه اینترنت ثابت و موبایل ایران را هم منتشر نمود که آنچه در زیر می خوانید گزارشی از سرعت ماهانه اینترنت ثابت و موبایل ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی است. رشد ۶ پله ای سرعت موبایل ایران در ماه اول
طبق گزارش اسپیدتست در فروردین ۱۴۰۱ یا مارس ۲۰۲۲ میلادی میانگین جهانی اینترنت موبایل از ۲۹.۹۰ مگابیت بر ثانیه در ماه فوریه به ۲۹.۹۶ مگابیت بر ثانیه در ماه مارس رسیده بود. همینطور میانگین سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۲.۵۲ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.
این درحالی است که میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در مارس ۲۰۲۲ میلادی ۲۴.۹۰ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت هم رده ۷۴ بوده که نسبت به ماه پیش از آن ۶ پله رشد کرده بود.
میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران هم ۹.۹۵ مگابیت برثانیه ثبت شده و کشور بدون هیچ تغییری نسبت به ماه پیش از آن (فوریه ۲۰۲۲ میلادی) در رده ۱۴۵ قرار داشت.
رشد یک پله ای اینترنت موبایل در ماه دوم
در اردیبهشت سال قبل شمسی (آوریل ۲۰۲۲ میلادی) میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل جهان ۳۰.۷۵ مگابیت برثانیه و میانگین سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۳.۴۶ مگابیت برثانیه به ثبت رسید.
میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دومین ماه شمسی ۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه قرار گرفت و کشور در رده ۷۳ کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان قرار داشت. این رقم نشان دهنده رشد یک پله ای جایگاه ایران در قسمت اینترنت موبایل بود.
در بخش اینترنت ثابت ایران میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه تخمین زده شد و کشور در رده ۱۴۴ قرار گرفت که نشان دهنده یک پله رشد نسبت به ماه فروردین است.
جایگاه ۷۱ جهانی در ماه سوم
در گزارش اسپیدتست برای ماه می ۲۰۲۲ سرعت اینترنت ثابت جهانی افزایش داشت اما سرعت اینترنت موبایل با کاهش روبه رو شد. در گزارش ماه آوریل، سرعت اینترنت ثابت در جهان برابر ۶۳.۴۶ مگابیت بر ثانیه بود که در ماه مه این سرعت به ۶۴.۷۰ مگابیت بر ثانیه رسید.
در مقابل سرعت اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل کاهش پیدا کرد. در حالیکه در گزارش قبلی سرعت اینترنت موبایل در سطح جهان ۳۰.۷۵ مگابیت بر ثانیه گزارش شده بود، این سرعت در ماه می به ۳۰.۳۷ مگابیت بر ثانیه که نشان دهنده کاهش اندکی است.
طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۲۶.۱۰ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسید. با این سرعت ایران با ۲ پله صعود نسبت به ماه قبل تر در رتبه ۷۱ میان ۱۴۱ کشور جهان قرار گرفته است.
در بخش اینترنت ثابت میانه سرعت اینترنت ایران ۱۰.۳۴ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسید و با این وضعیت ایران جایگاه ۱۴۱ میان ۱۸۲ کشور را به خود مختص کرده است.
سقوط ۴ پله ای سرعت اینترنت ثابت ایران
طبق گزارش وبسایت اسپیدتست میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۳۱.۰۱ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت جهانی ۶۶.۲۵ مگابیت برثانیه بود. این در حالیست که در ماه می میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۰.۳۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۴.۷۰ مگابیت بر ثانیه بوده است.
طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ششمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۲۷.۱۷ مگابیت برثانیه مگابیت برثانیه بوده است. با عنایت به آمار مذکور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل در رده ۷۲ قرار گرفته است.
از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه ایران با ۴ پله سقوط در رده ۱۴۵ لیست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت قرار دارد.
ایران در رده ۷۰ کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جولای
گزارش اسپید تست در هفتمین ماه میلادی نشان داد هرچند جایگاه ایران در لیست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۲ پله رشد کرد اما در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرد. میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه جولای ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۰.۷۸ و ۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه بود.
همچنین برپایه گزارش مذکور میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در جولای ۲۰۲۲ میلادی ۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل با ۲ پله صعود، رده ۷۰ بوده است. از طرفی میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرد. بدین سان ایران در رده ۱۴۶ این لیست قرار دارد.
سرعت ۲۸ مگابیت برثانیه ای موبایل ایران در آگوست ۲۰۲۲
طبق بررسی های وبسایت اسپید تست درآگوست ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بود.
میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه میلادی ۲۸.۴۰ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرد و در رده ۶۹ قرار داشت.
میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در این ماه هم ۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه اعلام شده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۲ پله سقوط رده ۱۴۷ است.
رشد ۱۵ پله ای میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر
طبق گزارش اسپید تست ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۹ پله رشد کرد.
در نهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بود. طبق اطلاعات موجود درآگوست ۲۰۲۲ (یک ماه قبل) میانه سرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است.
همچنین در این رده بندی اشاره شده بود میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر ۳۵.۳۶ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه ایران هم در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان با ۱۵ پله رشد، رده ۵۴ اعلام گردید.
از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در نهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۴۴ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۴۷ بود. طبق این رده بندی جایگاه ایران نسبت به اگوست ۲۰۲۲ هیچ تغییری نکرد.
رشد ۸ پله ای ایران در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل در یازدهمین ماه میلادی
براساس تحقیق ماهانه این وبسایت در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بود.
در همین ماه طبق میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق رده بندی این وبسایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همینطور ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرد.
سقوط در نوامبر ۲۰۲۲
در ماه نوامبر ۲۰۲۲ میلادی جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرد. گزارش وبسایت اسپید تست نشان داده است در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. این در حالیست که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.
همچنین طبق این رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در لیست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پ له سقوط کرده و در رده ۴۸ است.
همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است. در رده بندی برپایه میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها هم جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است.
رشد یک پله ای اینترنت ثابت در آخرین ماه ۲۰۲۲
در آخرین ماه ۲۰۲۲ جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۷ پله کاهش اما در قسمت اینترنت ثابت یک پله رشد کرد.
در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی (دسامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۶.۷۴ و میانه اینترنت ثابت آن ۷۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه بود.
طبق رده بندی این وبسایت میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۳۹.۳۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با ۷ پله سقوط در رده ۵۵ قرار دارد. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد و رده ۱۴۴ اعلام شده است.
ثبت سرعت اینترنت موبایل ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه ای ایران در ۲۰۲۳
میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی ۳۷.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۶.۳۴ مگابیت برثانیه اعلام گردید. در ژانویه سال جدید میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۱.۴۴ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط ۵۶ و در رده بندی اینترنت ثابت با ۲ پله سقوط رده ۱۴۶ ثبت شده است.
سقوط ۵ پله ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل
گزارش اسپید تست نشان داده است در فوریه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۹.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۸.۶۲ مگابیت برثانیه بوده است.
همچنین در دومین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۰۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت با ۵ پله سقوط رده ۶۱ به ثبت رسید. در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت هم ایران با سرعت ۱۱.۲۷ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۷ قرار گرفت و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. تقویم میلادی ۲۳-۲۰۲۲ متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران (مگابیت برثانیه) متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران (مگابیت برثانیه) مارس ۲۰۲۲ ۲۴.۹۰ ۹.۹۵ آوریل ۲۰۲۲ ۲۴.۹۵ ۱۰.۲۳ می ۲۰۲۲ ۲۶.۱۰ ۱۰.۳۴ ژوئن ۲۰۲۲ ۲۷.۱۷ ۱۰.۲۳ جولای ۲۰۲۲ ۲۷.۷۴ ۱۰.۲۱ آگوست ۲۰۲۲ ۲۸.۴۰ ۱۰.۰۲ سپتامبر ۲۰۲۲ ۳۵.۳۶ ۱۰.۴۴ اکتبر ۲۰۲۲ ۴۲.۹۵ ۱۱.۵۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۴۰.۹۷ ۱۱.۶۲ دسامبر ۲۰۲۲ ۳۹.۳۲ ۱۱.۶۶ ژانویه ۲۰۲۳ ۳۵.۸۷ ۱۱.۴۴ فوریه ۲۰۲۳ ۳۵.۰۳ ۱۱.۲۷

1402/01/08
18:30:04
0.0 / 5
324
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
BBServer بی بی سرور

bbserver.ir - مالکیت معنوی سایت بی بی سرور متعلق به مالکین آن می باشد